Notities bij: Barbara Sonneville

RAB, Heerlijkheid Oostkamp nr Erkegem 3 f. 32v, beslag op de goederen van Barbel Sonneville, wde Jacques Van Reybrouck, wegens verachterde lening van 229 p. gr. Actum 19 dec. 1700