Notities bij: Joannes Verduyn

? RAB Wynendaele 388 f. 98, akte 21.5.1561
Pierken en Hansken Vander Duunct fii Jan x Adriane fa Adriaen Logghe. VP: Gilles Vander Duunct - VM: Adriaen Logghe
van vader: 5 l. in een hofstede te Torhout, onverdeeld met Janneke Vander Duunct fa Jan, hun 1/2 zus.