Notities bij: Franciscus Mortier

SAB, svg 2e reeks nr. 2100
Francois Mortier fs Gilles & Mayken De Meyere, poorter Brugge, +Aartrijke 26.10.1669
x Peryne Maertens fa Lambrecht & Peryne Ghijsels
VP: Guilleame Mortier, oom te Moerkerke, VM: Pieter Maertens fs Lambrecht jr., rechtsweer te Zedelgem
kdn: Marie 16 j, Franchois 13 j, Jacauemijne 10 j en Jan en Bartholomeus tweelingen van 4 j
-huwelijkscontract voor burgemeester en schepenen van Blankenberge op 26.1.1651. Hij is jongman van ca. 25 jaar, poorter van Brugge, ass.: Lieven Vande Weghe (zwager) en Jacques Ghevaert (zwager). Zij is jonge dochter van ca. 23 j, ass.: haar vader en haar broer Lambrecht Maertens jr.
-goed van zijn kant: 2 huizen te Brugge in de Nieuwe Gentwegh, gekomen van zijn vader, overleden poorter van Brugge op 18.8.1626, één ervan is bewoond door Jacques Ghevaert. Verder ook 2 g. land onder heerlijkheid De Walschen te Beernem, gekomen van zijn vader
-samen gekocht in 1661 van Elisabeth (x Jacques Dupon) en Cornelie (jonge dochter) fii Jan De Vijnck (kleinkinderen van Lambrecht Maertens x Perijne Ghijsels): 1/2 van 4 g., deel van een hofstede, te Zedelgem op het gehucht Suytweghe, NW en N van de IJserwech, de andere helft behoort toe aan Perijne Gheysels, wde Lambrecht Maertens. Belast met een rente tvv. Cathelyne Maertens, wde Gillis Ketele.
-broer en zuster van de overledene: Guilleame, Passchijnken en Janneken Mortier
-pachtten hofstede van 57 g. aan Anna Franchoise en Florence Therese de Courtewille voor 37 p. gr. per jaar
-saldo: 110 p. gr.

Lieven Vande Weghe huwde Passchasia Mortier te Brugge OLV2 op 27.7.1647
Jacques Ghevaert huwde Sara Mortier te Brugge OLV 3 op 13.5.1646