Notities bij: Anna Deghels

SAB, staten van goed nr. II-205
Tanneken Deghels fs Jan, +10 wedemaent 1654
x Antheunis Vande Westhuuse
voogden: Silvester Vande Westhuuse - Gooris Deghels
kdn: Cornelie 11 j - Mayken 5 j
x-contract voor notaris Charles Gomez te Brugge op 22.6.1642, Anthonius Vande Westhuuse, wdr Josynken Willems, vergezeld van zijn zwager Laurentius De Corte; Tanneken Deghels fa Jan, jonge dochter, 25 j, vergezeld van haar vader, haar broer pater Laurentius Deghels en haar oom materneel Jan Gomez.
-geen immeubele goederen
-het sterfhuis bezit het officie van het cooldragherschip van Brugghe, by den besitter ten huwelicke ghebracht ende wordt by hem bedient.
-Jan Bomble is schuldich over de reste vande weesepnninghen vanden bezitter de morte patris, als in huwelick hebbende perynken de ruwe, daer te vooren weduwe van Donaes Vande Westhuuse sbezitters vader de somme van 47 p. gr.
-huispacht aan Michel De Waele
-saldo 47 p. gr.