Notities bij: Joannes Vander Burgh

SAB, staten van goed 2-2415
Jan Verburgh, poorter Brugge, +23.3.1673
kdn: (1) Arnoud Verburgh, (2) Marie Vander Burch wde Carel De Buwiere, (3) Magdalene (+) x Philips Descamps: Aernout
-hofstedeke te Wingene, pachter Marijn Kemaere
-cuyperswinckel met toebehooren in de Nieuwen Ghentwegh, daarin gerecht als weduwnaere van 't sterfhuis van Josyne Kerchof en te vooren in 't gheheele by overlijden van Jan Vander Burch synen vader, die daerin gerecht was by briefven van erfvenisse 5.4.1601 (OLV zestendeel, 1e register f. 1218), welck huus is ghebruuckt gheweest door Aernout Vander Burch
-nog tal van huizen en renten (zie zijn vrouw)
-saldo 795 p. gr.

SAB, staten van goed 2-1600
jonckvr. Magdaleene Van Tomme, + 24.9.1666, wde Jan De Smidt
x Jan Vander Burch d'oude den cuyper,
kkd: Jan fs Jan De Smidt (fs Jan x de overledene) x Mayken Evens; enig kleinkind; voogden: Passchier De Smidt, Cornelis Evens
x-contract voor Louys Bacchuys, notaris te Brugge op 20.8.1649. Jan Vander Burcht wdr Jonckvrouwe Joryne Kerckhof, vergezeld van zoon Arnout Vander Burcht en schoonzoons Charles De Buyere en Philips Descamps.
Zij was weduwe van Vincent Ghynneber en eerder van Jan De Smidt.

doopheffers: (1) Sanderus Pycke - Cornelia Van Hooreweghe, (2) Franciscus La Court - Magdalena Keysers, (3) Joannes Kerckhof - Cornelia Scheevlieghe, (4) Jacobus De Schelfvlieghe - Passchasia Pycke, (5) Philippus Kerckhof - Anna Van Marcke, (6), (7) Joannes Kerckhof - Maria Tulpens

Hij is peter bij de doop te Damme op 3.3.1634 van Joannes Kerckhove fs Andreas x Willemijne Edelinc, doopheffers: Joannes Verburch en Anna Swaertveldeer (info Walter Vande Kerckhove)