Notities bij: Maria De Boom

SAB, staten van goed 2-3178
Marije De Boom +9.10.1678
wde Arnoudt Vander Burgh
kdn: (1) Marije x Gilles Beuckels, rendant en voogd, (2) Magdaleene, meerderjarig, (3) Jacobus, (4) Anna; voogd Jacques De Schryver
geen gronden
saldo 68 p.