Notities bij: Egidius Beuckels

SAB, SvG II nr 5854
+Gilles Beuckels fs Adriaen x Josinken Serpieters, + 17.12.1700
x Marie Vander Burgh fa Aernout x Marie De Boom
VP: jonkheer Frans Bertelyn, VM: sieur Pieter Van Cuijl
kdn: Marie, 24 j; Ignatius, 22 j; Anna, 20 j; Francoise, 18 j; Adriaen, 16 j; Jan, 14 j; Pieternelle, 12 j; Dominicus, 9 j; Joseph, 6 j
huwelijkscontract voor notaris Thadeus Hano te Brugge op 11.10.1676. Hij jongman van 23 j, vergezeld van Adriaen Beuckels en Josine Serpieters, zijn ouders en ook nog Adriaen Beuckels jr, zijn broer. Zij, fa Arnout, is vergezeld van haar moeder Marie De Boom en haar voogd Jacques De Schrijver
haar zus: Magdalena Verburgh, wde Ignatius Masyn
ze erfde een rente gekomen van Jan Verburgh, haar grootvader