Notities bij: Sophia Van Daele

fa Augustin x Catharina Jacoba Lassuy, werklieden