Notities bij: Christoffel Tempelaere

begraven in de kerk