Notities bij: Passchier Vande Lacluse

RAB, heerlijkheid Oostkamp nr. 20 f. 88; actedatum 19.12.1680.
Jacques Lecluyse (vremde uyt Vranckeryck, woonende te Morsselde, casselrie Yperen) verkoopt aan Pieter Maes een hofstedeke van 6 gem. ver zuidoost van de kerk, niet ver van Hertsberghe capelle. Gerecht door successie van Passchier Lecluyse, zijn vader en medehoirs. Mogen we hieruit besluiten dat Passchier na zijn huwelijk naar Frankrijk vertrok en dat daar de kdn geboren zijn?

Ondertrouw op 30.6.1654, getuigen: Petrus De Booy en Guillielmus De Baeke. Huwelijk op 22.8.1654, getuigen: Judocus Vanden Berghe en .... (onleesbaar). Passchasius xx (Oostkamp 5.10.1680) Maria Hoste.

Overlijdens Oostkamp: Passchasius dela Cluyse 6.1.1684 (geen toevoeging). Catharina De Reu 22.11.1676, 50 jaar, vrouw ... Eerste Dela Cluse overleden te Oostkamp is Hubertus in 1653, is dit een broer of zijn vader?

Passchier Vande Lecluuse is voogd van de kinderen van Anthone Lecluse x Reymkens Robertine (1670) en de kinderen van Pauwels Lecluuse x Tanneken Schyvinck (1677). In de eerste akte wordt vermeld dat Anthone gronden in eigendom heeft in onverdeeldheid met oa. Janneken, Jacques en Pauwels Vande Lecluuse. Anthone en Pauwels zijn meer dan waarschijnlijk broers van Passchier. Paulus Dela Cluyse +Oostkamp 12.10.1676, 44 jaar.
Hij is dooppeter van Anthonius Lemiere fs Jan x Florein Barbara (1640), Maria Joulin fa Petrus x Georgia Lemiere (1647), Petronella Heins fa Petrus x Judoca Beele (1643) en Mattheus Hespel fs Marinus x Joanna Van Halst (1678)

RAB, heerlijkheid Oostkamp nr. 114 (wezenakten) f. 29
+Vande Lecluse Joannes fs Passchier, + Oostkamp 25.6.1747, man van Mary Latruwe. Geen kinderen
-hoirs van volle bed:
(1) Marie (+) x Pieter Houw, Kd: Pieter
(2) Hubrecht (+), x ... Kdn: Isabella x Ferdinand De Doelder, de 8 kdn van Cornelis, Pauline x Jeroen Millecam, Anna x Pieter De Corte
(3) Joos (+) x ... Kdn: Anna x Joannes Van Ryckeghem, Marie (+) x Pieter Schollier
(4) Pieter (+) x ... Kdn: Joos, Marie Anne x Jan Overloop, Pieternelle x Jooris Dhooghe, Joanne
(5) Pieternelle (+) x Anhone Alleyn, kdn: Joos, Maerten (+) x Adriaene De Grande
(6) Marie (+) x Pieter Tack, kd: Veronica x Adriaen De Meyere
-hoirs materneel, 1/2 bed
(1) Jacques Vincke
(2) Anna Vincke x Charles Mombailliu