Notities bij: Gabriel Bultinck

Roede van Tielt jg. 2011 nr. 2, p. 149 , de huizen bij het Tieltse marktplein, auteur Ronny Ostyn
Catelyne Pantin, een dochter van Jan Pantin die schepen van Tielt was van 1578 tot 1584 en Maria Van Ryckeghem trouwde in 1608 met apotheker Gabriel Bultinck. Rond 1620 ging hij zich in Brugge vestigen waar hij vijf jaar later overleed. Zijn zoon Willem Bultinck zal in Brugge abt van ter Duinen worden en een andere zoon, Pieter Bultinck, was van 1647 tot 1681 pastoor in Kanegem. Samen met Catelyne Pantin bezat Gabriel Bultinck in Tielt een huis aan de oostkant van de Neermarkt. Zij verkochten het in 1621 aan de zusters Alexianen.

(overlijdens van Gabriel Bultinck en Catelyne Pantin voorlopig niet terug te vinden in Brugge)

SAB, Wezenregisters OLV nr. 11 f. 137, actedatum 14.6.1630
Pieter Bultinck (oom) en Jacques Janssens voogden van Guilleame, Jacques en Pieter fii Gabriel Bultinck erfden 1/6 staecke by overlijden Jacques Bultinck (x Barbara fa Victoor Van Muenicreede) hun grootvader 23-15-8 p. gr. Verder gemeen met Pieter Bultinck, Elisabeth Bultynck, de kdn van Wouter Huge x Barbara Bultinck, Michiel Monier x Catharina Bultinck en de kdn van Guilleame Kerckhof x Margriete fa Adriaen Bultinck bezitten samen een huis in de Bogaertstraete te Brugge.
De wezen van Gabriel fs Jacques Bultinck erfden bij het overlijden van Barbara Godefroit huerlieden nichte (fa Jan x Elisabeth fa Antheunis Bultinck) 1/6 van 41 p. ancommende de ghedesendeerden van Jacques fs Antheunis Bultinck, volghende den staet van goede van haer sterfhuus by Antheunis Bultynck ende Jan Godefroit in deele hoors ten zelven sterfhuuse. De wezen erfden ook bij overlijden van Marie Van Mueniquereede, oude moye wezen; Anna Van Mueniquereede, oude moeye; Barbara Bultinck en Mathys Van Mueniquereede, ouden oom.
De wezen erfden bij het overlijden van hun moeder Cathelyne Pantin grond te Ruiselede en een leen van 6 b. (= hofstede) te Pittem. Haar zuster = Mayken Pantin te Tielt.
Guilleame ingetreden bij de abdij van Ter Duynen te Brugge voor 1638