Notities bij: Adrianus Goormachtigh

kerkmeester Waardamme 1621
Cfr. Kroniek van Oostkamp: schepen voor Waardamme 1644, pointer voor Waardamme 1646, schepen voor Waardamme 1650, pointer voor Waardamme 1653.

verdere voorouders? (cfr wettelijke passeringen heerlijkheid Oostkamp):
-nr. 11 f. 48: Christiaen Goormachtich x Margriete syn wyf 4 g. ....(1536)
-nr. 11 f. 96: Karle Philips x Lysbette syn wyf; Andries fs Christiaen Goormachtich, poorter van Brugge; Pieter Goormachtich x Margriete syn wyf, verkopen huus (1540)
-nr. 15 f. 97: .... en 1/2 van Pryntje Wittenheyns, die erfde van Andries Goormachtigh, haer grootheere (1627)
-nr. 16 f. 142: Charles Duyst (?) x Adriaeneke Meyaert ... verkoopt aan Adriaen Goormachtigh, laet deser heerlijkheid, zijn deel van een hofstede van 18 g., onverdeeld met de koper (1636)