Notities bij: Joanna Rotsaert

RAB, staten van goed Oostkamp nr. 157
Rotsaert Janneken fa Pieter, +1684
x De Wulf Jan fs Franciscus, schepen heerlijkheid Oostkamp
VP: De Wulf Joos fs Pieter (broer), VM: Rotsaert Joos fs Pieter (broer +)
kdn: Maryn, Jacquemynken, Anna en Marie
-gronden van haar kant: 1/6 van een hofstede van 6 g. te Beernem, gemeen met Joos Rotsaert en de hoirs van Carle Van Renterghem
-van zijn kant: gronden te Oostkamp, ook deel van een hofstede bewoond door Pieter Rotsaert, gekomen van Tonijncken Van Doorne zijn moeder. Verder 1/20 van een huis te Brugge in de Witte Leertouwersstraat.
-3 paarden, 16 koeien, 1 stier, 3 varkens, 113 schapen, 2 buiken bijen
-saldo: 469 p.

?? fa Petrus Rotsaert x (Anna) Jacoba Van Dierendonck, gehuwd te Oostkamp in 1635. Ze hebben een zoon Judocus (°Oostkamp 30.11.1636)