Notities bij: Petrus Coorens

SvG in RAG, FA de Nieuwlandt de Pottelberghe nr. 1118

SAB, Oorkonden private aangelegendheden 2e reeks nr. 970 (akte 1672)
Pieter Coirens (eertijds schepen heerlijkheid Oostkamp) x Jacquemyne Traen, poorters stad Kortrijk en Guillaume Van Hazebrouck (fs Guillaume) x Cathelyne Tytgat
verkopen aan Franchois Vande Walle, koopman en poorter van Brugge, een hofstede van 33 g. te Ruddervoorde, onder de heerlijkheden Oostkamp (24 g) en het Hof van Ruddervoorde, ver zuidwest van de kerk, noordwest van de Westmeulen, de hofstede waar Pieter Coirens woont. Zuid van de hofstedegebouwen is er een dreveken naar de Rysschelsen Heerwech. Pieter Coirens toebehorende door zijn vrouw, met die met haar eerste man, Guillaume Van Hazebrouck d'oude, de hofstede aankocht van Adriaen Beernaert. De helft van de hofstede behoort toe aan Guillaume Van Hazebrouck uit erfenis van zijn vader De hofstede was belast met een rente van 29 p. groten per jaar, de penning XVI.