Notities bij: Joannes Traen

RAK, wezenakten Kasselrij Kortrijk
+Jan Traen d'oude, fs Bertholomeus
x Janneken De Wintere fa Carolus, leeft nog (!) en staat haar deel in de hofstede af aan de kinderen
kdn (1) Roeland (+) x Petronelle De Meulenaere; kdn Joannes, Andriesken, Janneken en een ongeboren kind; voogden: Bertholomeus Traen uit Wingene en Jan Van Walleghem uit Pīttem, (2) Janneken (+) x Pieter Van Colen; kdn: Pieterken en Janneken; voogden Bertholomeus Traen en Wouter Van Colen uit Ruiselede, (3) Jan (+) x Petronille Verhelst fa Roeland; kdn: Jan en Anna; voogden: Bertholomeus Traen en Verhelst Roeland; Jan (+) xx Josyne Van Wype; kdn: Pieterken en Elias; voogden Bertholomeus Traen en Pieter Verschoore fs Joos uit Wingene; (4) Bertholomeus, (5) Tanneken x Jacques De Smet, (6) Mayken (+) x Michiel Van Aken; kdn: Franchois, Jan en Andries. Er is nog een zevende kind, want elk bovenstaand kind bezit 1/7 van navermelde hofstede
bezitten hofstede met stenen woonhuis en schuur, ... te Wingene gelegen in de Kerkgulde, resorterende onder de heerlijkheid van 't Hof van Wingene, Oyghem en 't Hauweelsche, samen groot 6 gemeten. Bezet met verachterde leningen. De hofstede wordt daarom verkocht aan Joos Ghuusse fs Lieven voor 104 p. gr.