Notities bij: Joannes Van Eenoo

LvW 307 f 46v: Jan vanden Eenooghe x Mayken, te Lichtervelde (1604)

Wezenregisters Kasselrij Kortrijk, Pittem, f. 4v
Jan Van Eenoo fs Pieter, uit Tielt, huwt in 1575 met Calleken Bouchout fa Cornelis (+ 1572) x Christine Lamsins (+1569).
Andere kinderen van het echtpaar: Mayken (x 1572, met Jan De Latere), Joorin en Lynken.
Hun voogden waren Pieter Bouchout f Loys (Pittem), later Pieter Bouchout fs Jan (Kortrijk) en Gilles Vanden Bussche fs Germeyn (Zwevezele)
Het echtpaar bezat een hofstede van 3 bunders te Pittem.