Notities bij: Guillielmus De Houck

RAB, Wijnendaele nr. 388 f. 170, akte 2.11.1572
+Willem De Houck
x Catheline fa Adriaen De Vlaminck
kd: Adrianken. Voogden: Adriaen De Vlaminck - (na 1591 Willem Kint uit Torhout) Adriaen Breemeersch
-saldo voor de wees: 132 p. p., blijven bij de moeder, borg: Adriaen Vlaminck d'oude
-van vaders kant: 2 g. te Torhout, waarvan Jan Bouchout er 80 r. van heeft
-samen gekocht: hofstede te Steenpitte in Torhout, wijlent toebehorende Pieter De Vlaminck fs Adriaen, gemeen met de moeder.
-de wees erfde van de vrouw van Lauwers Van Steenkiste, 1/2 moeye van de wees; en van de dochter van Joos De Houck, borg hiervoor Jan Avegheers fs Jacob