Notities bij: Henricus Haseval

RAB, Wynendaele 389 f. 84, akte 27.1.1596
+ Heindrick Haseval
x Mayken fa Pieter Vanden Bossche
kdn: Heintken, Guilliaemken, Mayken
VP: Adriaen Haseval -VM: Adriaen De Burghgraeve
-van vaders kant: 2 g. bij het Wynendaelekasteel, gemeen met Joos Baeckelant; 1/3 van 7 g. land gemeen met Gilles Haseval en de wees van Joannes Fluerman; 50 r. in een hofstede waar Jacob Haseval, grootvader van de wezen, stierf.
-samen gekocht: 1/2 van 10 g., gemeen met Joos Baeckelant; ....
-voor de kdn: 33 p.g.
de wezen erfden later bij het + van hun rechtsweiren Adriaentken fa Gilles Haseval en Lauken fs Joos Lierman.

waarschijnlijk eerst gehuwd met Magdaleene Van Baelberghe fa Joos (+Torhout ca 1583). 1 kd: Marijntkin
VP: Gilles Hazevel en VM: Adriaen Osten, holflaat in Koolskamp