Notities bij: Georgia Verhelle

RAB, heerlijkheid Oedelem nr. 427 (wezenregister) f. 14, aktedatum 12.7.1647
+Rotzaert Jan
x Joorinken Verhelle (xx Guilleame De Smet)
voogden: Maerten Rotzaert fs Maerten (in zijn plaats kwam Cornelis Rotsaert) en Christoffel Verhelle
kdn: Sarele, Jan, Catheline, Sara, Perintken en Jacquemyntken
het echtpaar bezit 1/7 van 5 g. te Bellem, daar de voornoemde voogd Maerten Rotsaert woont, onverdeeld met de ooms en tanten van de wezen, gekomen uit de erfenis van Maerten Rotsaert d'oude
in geld: 51 ponden voor de wezen.