Notities bij: Guillielmus Van Renterghem

SAB, SvG I nr. 1052. Poorter van Brugge hofstede 44 g bij Beverhoutsveld: Ter Poele

RAB, Heerlijkheid Oostkamp nr 13 f. 111, koopt 8 g. land en huusen, gekocht samen met zijn moeder Barbele, weduwe Willem Van Renterghem. Onverdeeld in een hofstede, groot 60 gem. noordoost van de kerk. 2 maart 1587