Notities bij: Simon Vande Walle

koster van Oostkamp

Funeraire grafopschrift in de kerk van Oostkamp (Geert Tavernier in Vlaamse stam, juli 2012, p. 358) : "Sepulture van Simoen Van de Walle fs Simoens, in syn leven coster van dese kercke, overleden den 20 juny.... ende van Christine De Zangher fa Oliviers zyne wett. uysvrauwe die overleedt 1 sporckel 1610".

RAB, heerlijkheid Oostkamp register 13/1, wettelijke passeringen, p. 52 en 53v, aktedatum 28.10.1597
Jan Van T(h)ienen x Agniet Imbrecht, poorters van Brugge, staan 4 eigendomstitels (chaertre van gifte) af aan Symoen Vande Walle, koster van Oostcamp, en poorter van Brugge:
- 2 gem. met huusen en boomen, zuidwest van de kerk beneden Masekinsberch tegenover waar de Daelemeulen placht te staan, op 2 dec. 1585 gekocht van Mattheus Sparke x Margriete Van Besien, laten van Oostcamp.
- 2 gem. lopend land, west van de kerk, gekocht van Jan De Clercq x Pauline Vande Ryne, canonincklaten in Coolcerke.
-1/2 van 16 1/2 gem. land (ander 1/2 behoort Adolf Doen) zuidwest van de kerk in jeghenoote Zevecote, nabij t Magdaleenepachtgoet op Oostcamp en Buskensambacht, voortijts totter generale vlucht gepacht door Aernout Vander Wede. Gekocht van Pieter De Wreker, gerfd van Jan Roels, zijn grootvader materneel, ter cause van zijn vrouw Marie De Wrekere.
- 5 gem. 250 r. land en meersch op Ruddervoorde, gekocht door Gheeraert Govaert, krikhouder van de heerlijkheid Oostcamp.

Symoen Vande Walle x Christine dochter van Olivier De Zanghere, poorter van Brugge, geven te kennen dat zij verkocht hebben aan Jan Van Tienen x Agniete, poorter van Brugge: een lijfrente van 7 pgr. te betalen aan Jan Van Tienen en Agniete zolang zij leven, telken 1 april en 1october, bezet op al hun goederen meuble en immeuble: 2 gem. zuidwest van de kerk, 2 gem. lopend land, 16 1/2 gem. land.