Notities bij: Adrianus Van Besien

RAB, staat van goed Brugse Vrije I nr. 16844 (ernstig beschadigd), ook Wynendaele 394 f. 42v en Wynendaele 393 f. 140v
Adriaen Van Besien fs Michiel, Wijnendaelelaat, +Torhout 29.11.1658
x Adriaene fa Pieter Bouchout: Pieter x .... fa Jan Pinseel x Catharina Beckaert (=wde)
xx Martijne fa Anthonis De Cocq: Maerten (°ca 1625), Maeyken (+, x Joos Coucke, 1kd: Maeyken 16 j), Martijne (36 j), Thonine (gehuwd, 10 jaar geleden uit het land vertrokken, men liet zich vertellen dat ze gestorven is), Lowise (x Cornelis Eerboudt) en Cornelie (°ca 1634)
xxx Catheline Beeckaert (fa Frans & Gillyne Burchgraeve): Pieternelle (°ca 1637) en Jacob (°ca 1642)
-leen gekocht in 2° x van Jan Gilles. Later komt 1/2 toe aan Pieter en 1/2 aan Martine fa Anthone De Cocq, gehouden van het leenhof van Merkem.
-gronden gekomen van zijn kant (van zijn vader Michiel en broer Severyn en zus Jacquemine) te Torhout, samen 4 g.
-gekocht in 2° x hofstede te Torhout, wijk Veubeecke, samen 11 g.
-gekocht in 3° x, huis op de platse te Torhout van Frans Beeckaert, gekomen van Gillyne Burchgraeve, haar moeie.
-meer schulden: 153 p.

broer en zus van hem: Hendrick en Jacquemine Van Besien.