Notities bij: Judocus Heydens

doopmeters: Judoca Buse (1698) en Levina Heydens (1702)

RAK, Bruine Pakken nr. 5599, Volkstelling Zwevezele 1695: Heytens Judocus, kuiper, + vrouw, sociale status: arm, gebruikt geen gronden

RAB, Gemeentearchief Zwevezele nr. 25 f. 36v., aktejaar 1717
Jooris Verhelle verkoopt aan Judocus Heijtens fs Boudewyn 1/2 van een woonhuis en schuur, daar wijlent Joos Van Hullenbrouck gestorven is, noord van de kerk. Met akkoord van Gilles Anthone Van Hullenbrouck fs Pieter om de andere helft te verkopen.