Notities bij: Magdalena Houtekiet

RAK, wezenregisters Kasselrij Kortrijk nr. 48, Egem f. 1, aktedatum 29.10.1554
+Magdalena Houtekiet fa Jacob
x Matheus De Ruddere
kdn: Pierken, Andrieseken en Janneken
VP: Pieter De Temmerman fs Pieter uit Tielt, VM: Pieter De Leenknecht fs Pieter uit Egem
hofstedeke te Egem, groot 800 lants en voor elke wees de som van 18 p.p., borg voor deze som Jooris Bondele fs Marijn uit Pittem
bijkomende verklaringen: (1) op 13.12.1563 verklaarde Pieter De Brouckere fs Hubrecht uit Stalhille dat hij gehuwd was met Janneken, (2) op 6.6.1569 verklaarde men dat Pieter gestorven was en dat Andries meerderjarig verklaard was.