Notities bij: Joanna De Vriese

RAK, wezenregisters Kasselrij Kortrijk nr. 67