Notities bij: Cornelis Van Lovene

fs Jan /// x Orlemans???? (Egem)????