Notities bij: Joannes Otsens

waarschijnlijk, net als zijn broers Simon en Geraert geboren in de omgeving van Hoorn (Friesland, Nederland), cfr wezenakte Brugse Vrije 16484 f. 291