Notities bij: Maria Cornelis

staat van goed Brugse Vrije I nr. 18302, Wezenakte Brugse Vrije 16488 f. 305
-weduwe van Adriaen Claeyssens, waarvan 2 kdn: Claeys en Cornelis
-2 x : 5 kdn, waarvan Gilles overleed kort na zijn moeder
-gronden verworven in haar 2 x, 3/4 van 6 g. land in een hofstede van 72 g. te Bredene, deels gekocht van Bertram Du Bois x Margiete fa Passchier Bouts, hoirs ten sterfhuize van Simoen Otsens. Ook 32 g. in een hofstede van 72 g. (genaamd d'hofstede van Passchier Bouts)
-samen gekocht: een aantal renten.
-op de hofstede: 10 kalvers, 7 tweejaarse koeien, 8 jaarlingen, 24 koeien, 4 paarden, 1 os,
-goederen te Brugge en Oostende
-saldo: 789 p.