Notities bij: Cornelius Otsens

RAB, staat van goed Brugse Vrije I nr. 15.912 (rekening van 1661) - - Wezenakten Brugse Vrije 16490 f. 81
Cornelis Otsens fs Jan, +Bredene 17.10.1658
1 x met Mayken Cornelis, 4 kdn: Jan, Adriaen, Marye (x Laureyns De Coster) en Allardine
2 x met Mayken Jacobs (zij hertrouwde met Pieter Allaert), 2 kdn: Arnoudt (+Bredene 24.6.1666) en Cornelis
bezat 'het Rouaenefort' te Bredene
saldo van de rekening: 809 p.