Notities bij: Joanna Beraet

RAK, wezenregisters kasselrij Kortrijk, akte 26.11.1605
+Janneghen Beraet fa Cornelis, +Wingene 11.2.1603
x Joorys De Hondt fs Joorys
kdn: Pryntgin, Janneghen, Maeyken
voogd: Lieven Scherens fs Roeland uit Wingene
bezitten hofstede, geheten Scheewege van 10 gemeten
voor de wezen is nog 60 ponden grooten voorzien