Notities bij: Petrus De Riemaecker

SvG van ong 50 blz. citaat: ... bevonden ten sterfhuyse van sieur Pieter De Riemaeker filius Jan te vooren weduwnaer van Marij De Smet overleden burgmeester ende ontfangere der prochie van Wijnghene buijtenpoorter der stad Cortrijck ...