Notities bij: Jacobus De Veldere

Wezenakten Brugse Vrije nr. 16482 f. 223 (akte 13.7.1585)
Janneken fa Jacob De Veldere (fs Jan) x Pieryncken Van Parys (fa Ryckaert), zijn eerste vrouw
de vader is overleden
VP: Jan De Veldere fs Jan, oom, vrijlaat in Snellegem
VM: Lambrecht Jonckheere, vrijlaat in Snellegem
-gekomen van de vader: 15 g. in hofstede van 61 g., gemeen met Jan De Veldere fs Jan en Victor Claeys te Snellegem, was hofstede waar wijlent Jan De Veldere d'oude op woonde (later Vincent Van Steene). Een hofstede van 14 g, waar Daneel Winne woont.
-de wees erfde bij het overlijden van vader en van Roelen, Perynken en Mayken fii Jan Vande Velde d'oude van laatsten bedde, haar oom en moeyen, diverse renten.
-de wees erfde bij het overlijden van Mathijs De Veldere (x Peryne fa Adriaen Van Yper) 9 g. land te Aartrijke, gemeen met Jan De Veldere fs Jan, de hoirs van Mathys De Veldere en zijn vrouw; en verder nog 6 p. gr.