Notities bij: Jacoba Dierens

Ommeloper Watering Blankenberge 1628, 38e begin: hofstede Pieter Strubbe, causa uxoris, comende van Adriaan fs Daneel Dierens. De hofstede heeft Pieter Strubbe verkregen via zijn vrouw. Haar vader Jacob fs Adriaen Dierens kocht deze in 1569 (cfr staat van goed in 1628 van Jacoba Gauweloose, gehuwd met haar zoon Sebastiaen).