Notities bij: Petrus Strubbe

xx (Aartrijke 28.7.1619) Maria Kendelaere (wde Petrus Keersmaecker). In deze akte wordt vermeld dat Petrus Strubbe afkomstig is van Snellegem

Petrus Keersmaecker was getuige bij het huwelijk te Aartrijk op 26.4.1617 van Martinus Strubbe x Jacoba Lievens

Wettelijke passering 1614, aankoop vijvers in het Vloethemveld, Gilles Hoorens ende Pieter Strubbe, vremde vanden Vryen, van vyfthien vyverkens ende velt van ouden tyden daermede gheghaen hebbende, al ligghende binnen den Ambachte ende prochie van Zeleghem.
Ommeloper Watering van Blankenberge 1628, 38e begin: hofstede Pieter Strubbe (= bestaande oude hofstede in Bosweg 35 in Snellegem, of de weg van het dorp van Snellegem naar Beisbrouck, die verder de Doornstraat wordt te Sint-Andries: Pieter Strubbe causa uxoris commende van Adriaen fs Daneel Dierens.