Notities bij: Anna De Bleu

In meerdere doopakten noteerde men Anna Brigitta De Bleu

Mogelijks aangrijpingspunt: van het echtpaar Michael De Bleu x Joanna De Clerck werden te Brugge Sint-Salvators 2 volgende kinderen gedoopt: Josephus 28.7.1706 en Joanna Carolina 26.6.1709