Notities bij: Jacobus Bailliu

SvG Brugse Vrije II nr. 7346 , Wezenakten Brugse Vrije 16549 f. 94v, Loppem
+Jacob Balliu fs Jan +Loppem 25.7.1720
x Joanne Houteman fa Adriaen
kdn: Angeline, 15 j; Pieter, 9 j; Joos, 7 j; Donatianus, 5 j
VP: Pieter Balliu, VM: Joos Maertens (1/2 broer weduwe)
-huis met 13 g. te Loppem en Zedelgem (land gekocht in 1713 van Jan Denys x Marye Haneca), nieuw huis gebouwd op 13 g grond (Den Houtschen); belast met een lening van 80 p. gr.
-op 11.3.1724 worden de onroerende goederen van de wezen verkocht.