Notities bij: Petrus De Deyne

sponsalia: Oostkamp 23.6.1658. Getuigen: Passchasius Van Laken, Franciscus Vergoote
huwelijksgetuigen: Martinus Verdycke - Carolus Vande Walle
doopheffers: (2) Jacobus Quissens - Anna Sonneville, (3) Petrus Van Laecke - Catharina Voghelaers, (4) Joannes Bauvin - Adriana De Wulf

xx (Oostkamp 10.2.1698) Veronica De Vooght, getuigen: Joannes Bauwens - Judocus De Groote. Kdn: David (5.1.1699), Nicolaus (28.2.1701), Maria Anna (8.12.1702)

RAB, heerlijkheid Oostkamp nr. 22 f. 139 en 141, aktedatum 28.2.1699.
Anna Van Renterghem, weduwe van Jan De Backere fs Lieven, verkoopt aan Pieter De Deyne d'oude, laat van Oostkamp x Veronica De Vooght, 1/2 hofstede, groot 7 g., genaamd Lettenburgh, noordoost van de kerk voer de vaart; gebruikt door de kopers. De verkoper is daarin gerecht door successie van haar vader Guillielmus Van Renterghem. De kopers gaan bij de verkoper een lening aan.

RAB, heerlijkheid Oostkamp nr. 24 f. 67, aktedatum 12.4.1704
Pieter De Deyne d'oude x Veronica De Vooght, laten van Oostkamp, verkopen aan Maryn Van Renterghem d'oude, laat van Oostkamp 1/2 hofstede, groot 7 g., genaamd Lettenburgh, noordoost van de kerk, over de Gentsche Vaert, gebruikt door de comparanten.