Notities bij: Petrus Bauwens

SvG Oostkamp 173
+Pieter Bauwens fs Pieter, +Oostkamp, heerlijkheid Erckeghem 2.8.1705
wdr Marie Paene (die wde was van Guillaume Van Renterghem)
xx Maria Van Renterghem. Huwelijkscontract voor notaris Joannes Van Hecke te Oostkamp op 1.1.1694. Hij, wdr Marie Paene, geassisteerd door Jacquemine Van Renterghem, zijn moeder en Joseph Bauwens, zijn broer. Zij is een jonge dochter van 20 jaar, geassisteerd door Maryn Van Renterghem, haar vader en Maerten De Backere, haar zwager en voogd.
kd 1 x: Marie, x Adriaen Gailliaert
kdn 2 x : (1) Joos, ook Joseph geciteerd(2) Pieter (3) Ferdinand (4) Levine, x Jacob Chalet/Serlet (5) Jacquemine, 'uitlandigh' in 1729, maar +Oostkamp 3.3.1740 ongehuwd (6) Joanne, +Oostkamp 1729
VP: Joos Bauwens, VM: Joannes Van Renterghem
-gronden van zijn kant: 1/7 hofstede 40 g. te Oostkamp, heerlijkheid Erckeghem, waar Lieven Bauwens woont
-gronden van haar kant: 1/20 van een hofstede, gekomen van haar moeder, 7 g., pachter Pieter Vanden Berghe
-samen gekocht: hofstede ca 12 g., oost van de vaart.
-4 werkpaarden, 2 veulens, 14 koeien, 5 vaarzen en 5 kalvers, 4 varkens
-betaald aan Guillaume Van Renterghem, schooonzoon van overledene, de rest van wezenpenningen.
-saldo 448 p.

RAB, heerlijkheid Oostkamp register 24 f. 186, aktedatum 3.8.1709
- Carel Bauwens x Marie Coppens,
- Lieven Bauwens x Lauwerynse Joossens,
- Anna Bauwens, weduwe van Pieter Van Pachtenbeke,
- Voogden van 5 kinderen van Joos Bauwens en Petronelle Cools,
- Voogden van de 6 kinderen van Pieter Bauwens en Marie Van Renterghem,
- Judocus Verschave x Marie Van Renterghem,
- Voogden van de 4 kinderen van Jacob De Schaepdrijvere en Peternelle Bauwens
- en veel meer andere ...
allen erfgenamen van Pieter Bauwens d'oude en Marie Jacquemintien Van Renterghem verkopen aan jonkheer Adriaen Joseph De Villegas: een behuysde hofstede, onder de heerlijkheid Erckeghem met 10 gem. 12 r. land, de rest onder heerlijkheid Oostcamp (deels Ruddervoorde) 28 gem. 102 r. (samen 38 gem. 114 r.), zuidoost van de kerk, west van de herberg Stuyvenberghe. (+ legger) Gerecht van Pieter Bauwens en Marie Van Renterghem.

huwelijksgetuigen: Carolus Vande Walle - Gisbertus Boussuit
doopheffers: (1) Jacobus Dhont - Petronilla De Clerck, (2) Joannes De Graeve - Maria Bauwens