Notities bij: Jacobus De Smet

ondertrouw te Oostkamp op 13.8.1656, getuigen: Petrus De Smedt - Laurentius Dhondt,
huwelijksgetuigen: Jacobus De Smedt, vader - Guillielmus De Deyne, vader

RAB, heerlijkheid Oostkamp nr. 106, wezenakten, f. 74v, aktedatum 23.5.1697
+ De Smet Jacques fs Jacques
x De Deyne Pieternelle, ook overleden
voogden: De Smet Guille fs Jacques - De Deyne Pieter en De Cloet Jan
wezen: Marijn 17 j, Pieternelle 15 j, Marie (+) x Adriaen De Cloet: Adriaeneken
hij bezat gronden te Beernem.