Notities bij: Guillielma Sys

RAB, Staten van Goed Oostkamp nr. 508, SAB, staten van goed nr. II-11023
+Willemijne Sys fa Anthone & Joosyne Hillaert, haeghepoorteresse der Stad Brugghe, + Oostkamp 18.12.1746 (18.10.1746)
wde Cornelis Van Houtrive fs Cornelis x Josyne Rubbens
kdn: 1. Pieter, wonende te Oostkamp, 2. Anna (+) x Maerten Standaert: Cornelis, 24 j; Anna Marie x Jan Francois De Smet, Beernem; Martine x Pieter De Knock, Loppem; Petronelle Therese, 20 j
aanhef: liquidatie aen edele en weerde heeren oversiende ende schepenen van weesen der voornoemde stadt Brugge, oppervooghden van weesen hunlieden poorters ende poorteressen, ditte al nietjeghenstaende de ghemelde weese vrijlatesse is en blijft binnen de voornoemde ambachte en heerlichede van Oostcamp ter prochie van Beernem.
-staat van goed Cornelis Van Houtrive: 6.10.1738
-bezitten een hofstede van 4 g. te Oostkamp, heerlijkheid Erckeghem, pachter Ferdinand Kerrebrouck
-2 p. bos, gekocht van Ferdinand Van Houtrive, die het erfde van zijn vader.
-13 uitstaande renten (totaal 512 p.)
saldo: 183 p