Notities bij: Cornelius Van Houtryve

Stadsarchief Brugge, staten van goed I nr. 1736.
+ Cornelis Van Houderive fs Laureyns, poorter Brugge, +10.12.1640
x Catherine Cocquerey, +Rijsel 23.4.1639
VP: Laureyns Van Houderice fs Laureyns, broer overledene. VM: Vlietinck Michiel fs Gilles.
kdn: (1)Anna, (2) Laureyns, (3) Corneken, (4) Anthonette
Gronden te Sint-Michiels gekomen van Passchier Kesteloot, zijn grootouders materneel (fs Pieter) x Anna Philips (fa Gilles); ook gronden gekomen van deze kant te Knesselare en twee huizen te Brugge.
Er werd betaald aan Jan Meersschaert, voerman op Rijsel, voor het brengen van Cornelis en Laureyns en een kiste met lijnwaad ... van Rijsel naar Brugge. Betaald aan ... over het schilderen van een tafereel met twee dueren daerinne in 't middel van het tafereel gheschildert is de figuere Onsen Heere hanghende ant cruce met Maria en St Jan daernevens en in de dueren van tselve tafereel den overledene met syn huysvrauwe ende kynderen twelcke ghehanghen is in de kercke daer den overledene begraeven tot Rysel, voor tgraf vanden overledene dienende voor sepulture ... de somme van 3 p. 6 sch. 2 gr.
Saldo staat van goed: 626 p.