Notities bij: Judocus Van Hulle

+W. 16320323 Elisabeth De Wulf, wde Joos Van Hulle: 1 of 2 vrouw???

Judocus VANHULLE, (Wezerijakten Silversmet: 325)
-Judocus fil Roeland houd een "leen van het EECHOUTSCHE" SM II pg 54.
-In 1572 pacht Joos VANHULLE van Louis VANDECOUTERE, 1 gemet behuisde hofstede aan 20 schelling per jaar. Hij betaalde 1 vat aan Jan van PACHTEBEKE en pacht van de weduwe van Joos VANCRAEYENBROECK 7 gemet land aan 4 pond en 13 schelling per jaar. Betaalde 6 schelling en 20 deniers.(VAR SM II pg 130: 20ste pennig van den OUDBURG)
-In 1574 is hij buitenpoorter te Kortrijk(VAR SM II: pg 6)
-In 1574 pacht hij van Louis VANDECOUTTERE, 2 gemet behuisde hofstede aan 2 pond. Hij betaalde aan TEN DRIESSCHE 12 grooten en aan DEN EECKHOUT 1 vat. Hij betaalde aan den DEN DISCH van RUISELEDE 30 GROOTEN. Betaalde 6 schelling en 1 grooten en 4 deniers.(VAR SM pg179: 10e penning van den OUDBURG.
-In 1577 pacht Joos VAN HULLE fl.Roeland van zijn vader, de helft van 5 en halve bunder behuisde hofstede en land. Hij betaalde daarvoor : 38 schelling en 9 grooten en 7 deniers.(VAR SM II pg 175: 5e penning van den OUDBURG.) en hij verpacht dat zelfde jaar een halve bunder land aan Willen VANHULLE fil Willem (VAR SM II: pg 169)
Hij was dat jaar ook thiendepachter met de helft van een half gemet behuisde hofstede en met 5 gemet en 60 roeden land en betaalde daarvoor 9 schelling en 4 grooten en 9 deniers. (VAR SM II: pg 195)
-1582 wordt Joos VANHUELE fil Roeland vermeld op de lijst van KORTRIJKSE buitenpoorters te RUISELEDE alsook in 1600. (VAR SM III pg 29), zoon van Roeland(I) VANHULLE en Jacquemyne VANRENTHERGEM.
Gehuwd met voorlopig ONBEKEND.
Uit dit huwelijk:
1. Livinne (zie II.2).
2. Joos de jonge VANHUELLE (zie II.3).
3. Charel VANHUELE (zie II.4).