Notities bij: Joannes Lambrecht

Oude hofsteden en hun bewoners te Varsenare p. 82: ... omstreeks 1600 was de hofstede (hoeve Pittemhouck) reeds eigendom van Jan Lambrecht en Cornelia Maes, vrijlaten van Varsenare. Daarna hun zoon Philips Lambrecht, in 1614 gehuwd met Catharina Arendts
Oude hofsteden en hun bewoners te Varsenare p. 54: kocht in 1596 de hofstede 'te Nieuwenhove' en kwam er wonen. Hij overleed in 1612 op deze hofstede

staat van goed Brugse Vrije 3 nr. 1676, Wezenakten Brugse Vrije nr. 16484 f. 43
Jan Lambrecht fs Jan d'oude
x ...., kdn: Jan, Lowys, Neelken (x Adriaen De Knock), Denys (+), Joos (+)
xx Cornelia Maes fa Willem: Philips en Tanneken. VP: Jan fs Jan Lambrecht (broer wezen te Varsenare), VM: Joos Maes, oom wezen, vrijlaat van Ter Straeten.
-kocht in totaal 144 g te Varsenare en Gistel. Deze in Gistel kocht hij samen met Joos Lambrecht
-bezit twee huizen te Brugge, gelegen in de Korte Vulderstraat en de H. Geeststraat
-10 koeien, 11 vaarzen, 5 jaarlingen, 2 merries, 2 veulens
-saldo: 516 p.

Betreft dit ook deze Joannes Lambrecht??: Wezenakten Brugse Vrije 16482 f. 157 te Varsenare
Loyseken en Joosken fii Jan Lambrecht x Janneken fa Jan Yde zijn eerste vrouw (+ voor 7.7.1584)
VP: Joos Lambrecht te Gistel (later te Brugge), VM: Jacob Landsheere te Varsenare > Adriaen Yde, laat te Sint-Andries en later wonende te Brugge
-samen gekocht: 15 g in 30 g. van een hofstede te Varsenare, noordoost van de kerk
voor de wezen 100 ponden, rustende onder de vader. Borg hiervoor: 5/6 van een hofstede van 31 g. te Gistel (zuidwest van de kerk), gemeen met het kind van Pieter Labeke.
-de wezen erfden in 1584 bij het overlijden van Tanneken fa Jan Yde, moeye van de wezen.