Notities bij: Petronella Vander Burcht

xx Jacob Focquedeys fs Jan: Victor en Jacques