Notities bij: Nicolaus Storme

staat van goed Brugse Vrije I nr 19962, Wezenakten Brugse Vrije 16486 f. 213
+Nicolaeys Storme fs Jasper
wdr Tanneken fa Adriaen De Knock: 4 volwassen kinderen
xx Barbelken fa Pieter De Ketelaere, 7 kdn: Jaspar, Margriete, Barbel, Maeyken, Joosynken, Aernoudynken en Janneken. VP Claeys Storme (1/2 broer) en VM: Bastyaen Van Parys
-2 lenen gekomen van zijn moeder Margriete fa Daneel Ramont, gehouden van het Hof van Zedelgem, beide gelegen te Zedelgem
-gronden van zijn kant (van zijn ouders en gekocht in 1 huwelijk): in totaal 75 partijen land, samen 121 g.
-gronden gekomen van haar ouders Pieter De Ketelaere x Margriete fa Gilles Haeghebaert en uit erfenis van Margriete Storme fa Pieter x Janneken fa Pieter De Ketelaere (haar zus), samen ongeveer 47 g. Gronden deels nog gemeen met Pieter fs Pieter De Ketelaere, de kinderen van Jacob Lievens en Lucas De Ruddere verwekt bij Cathelyne fa Pieter De Ketelaere en de jongste kinderen van Gilles Van Parys verwekt bij Mayken fa Pieter De Ketelaere.
-vele gronden (o.a. hofstede van 27 g.) samen gekocht.
-Saldo: 646 p.