Notities bij: Cornelius Hendrickx

wezenakten Brugse Vrije 16481 f. 146 (Varsenare), akte 26.8.1581
+ Cornelis Hendrickx
x Mayken fa Maryn De Ghyselaere, zijn eerste vrouw
-voogden: Jan Hendrickx uit Houtave (overleden voor 1584 en opgevolgd door Hubrecht Hendrickx) en Ghysbrecht Ghyselaere uit Zerkegem
-borgen voor de wezen: Pieter Casteleyn, Baven Claeys, Ferdinand Sapiret, allen uit Varsenare en Philips De Visch uit Stalhille
-gekomen van de vader: 175 p., 3 g. land in twee hofstede, gelegen te Houtave en Vlissegem, gemeen met Clays Heyndricx (groot vader van de wezen) en Jan Hendrickx