Notities bij: Leonardus Vlietinck

RAB, Brugse Vrije 16247, 215 verso register 9
De comparanten waren:
-Jaspar Coedyck & Catherina Ostens,
-Joris De Jaeghere & Laureinse Vlietynck,
-Pauwels Maerschalck, & Joanna Vlietynck,
-Joos Vlietynck, fs Lenaert, weduwnaer,
-Jan Vlietynck fs Pieter, & Anna Reyngout,
-Boudewyn Volckaert & Marie Vlietynck,
-Cornelis Coppens en Catherina, fa Laurens dicx, Diksmuide,
-Jan Verleure als voogd vande kinderen van Jooris Ruebens by Adriaene, fa Laurens Dicx voorseyt, Diksmuide,
-Jaspar Coedyck als voogd van Lieven, fs Laurens Dicx by Joanna Ghepaert,
-Catherina, fa Jan Pieters by Catherina Schelle, zyne eerste huysvrauwe,
-en als voogd van Joos, fs zelven Jan Pieters by Catherina De Groote, zyne laetste huysvrauwe,
-voorseyde Jan Vlietynck ende Pieter Nieuwmunster als voogden van de drie onbejaerde kynderen van vyfve van Jacques Vlietynck,
-voorts zelven Jan Vlietynck ende Pieter van huele als voogden van het kyndt van Maerten Vlietynck,
-zelven Vlietynck als voogd vande kynderen van Andries Hacke by Cornelie Vlietynck,
-Boudewyn Valckaert als voogd vande 5 kynderen van neghene van voorseyde Pieter Vlietynck,
-voorts zelven Valckaert als voogd vande 2 kynderen van Jan Zoppers by Seysken Vlietynck,
-Jan Vlietynck ende Pieter Nieumunster als voogden van het kyndt van Lenaert Vlietyck,
-voornoede Joos Vermuelen als voogd van Tanneken ende Andries, de kynderen van Andries Cornelis,
-zelven Joos Vermuelen & Cecilia Vande Walle, zyn huysvrauwe,
-zelven Joos Vermuelen als voogd van zyn broeder Pauwels Vermuelen.
Men verkocht de 2/3 van de helft van een hofstedeken met 16 gemete 50 roen, in Bredene, letst ghebruickt by Christiaen Roels, gemene metten acceptant,
Men was gerecht uyt hoofde van Laurens Dicx, huerlieder cousyn.
Actum 24 oktober 1654.