Notities bij: Joannes De Riemaecker

wordt vermeld als eigenaar van een half bunder land, west van de kerk in de penningcohier van 1577
Licht. 1569 (renteboek), f 52v: Jan De Ryemakere, van Beveren, met vermelding van verkoop van een partij land ca. 1549. (Zijn vader???)