Notities bij: Jacobus Lievens

SvG Brugse Vrije I nr. 22.492.
Jacob fs Adriaen Lievens, +Zedelgem 1.5.1623
x Cathelyne fa Pieter De Kethelaere
(zijn ouders leven nog) VP Adriaen Lievens zijn vader. VM: Pieter De Ketelaere, haar broer.
-gekomen van haar kant: hofstede van 48 g., waar Jacob overleden is, zuidwest van de kerk van Zedelgem, samen bouwden ze een nieuw woonhuis, een koeistal, twee schuren, een wagenkot, ...
-kopen samen aan: land, hofstedeke van 4 g, hofstedeke van 5 g, 7 g. land, ... Ook landen gemeen met haar broer Pieter De Ketelaere en Nicolas Storme x zus van haar.