Notities bij: Paulus Kindt

Oude hoeven te Loppem, Alban Vervenne, p. 69, hofstede het Waterke.
-erfde leen Oostdorp, maar verkocht het in 1599 aan Jan Breydel
-koopt in 1627 de helft van de hofstede Het Waterke van zijn ongehuwd gebleven broer Jan
-verkoopt in 1632 een molenwal aan Guillame De Keyser
-1627 kerkmeester
-hun zoon Pieter (x Margriete Lievens) blijft op de hofstede Het Waterke

doopheffers: (1) Gerardus Bone - Joanna Slocxs (2) Nicolaus De Clercq - Cornelia Lambrecht (3) Ghislenus Meyaert - xxxx

ovl Loppem - register St Anna (dit begrafenisregister bevat gegevens van Loppem) "obiit Paulus Kyndt sepultus in navi ecclesia in sua propria sepultura, 9 lectio.

Paulus Kindt was eerst gehuwd met Petronella Malefeit. RAB, Statenvan goed Brugse Vrije I nr. 21153
Perynken Malefeit fa Severyn komt te overlijden in 1605, waarschijnlijk te Zedelgem. Met haar man, Pauwels Kindt fs Ryckaert de jonghe heeft ze 1 kind: Catheline.
VP: Jan Kindt fs Ryckaert en VM: Pieter Maertens.
Het echtpaar bezit een hofstede te Zedelgem, noordoost van de kerk aan de Toroutwegh, waarop men twee paarden, 4 koeien en 3 vaarzen aantrof. Saldo 36 p

aanvulling uit correspondentie met Ivan Beernaert:
Hij is geh. (1) Petronella Malefeyt, gehuwd 24-06-1601 in Brugge (Sint-Salvator), overl. ong 1606 in Loppem. 1x 1601 - register St Jacob, huwelijk St Salvator 1ste , sponsalia op 14.05 niet gevonden - getuigen: Egidius Pothuut (?) en Paulus Kyndt en Georgius Rycquaert (nota: deze huwelijksgetuige Paulus Kyndt is allicht de oudere halfbroer van de bruidegom)
-Loppem Akte van 28-02-1615.
Cathelynken (10j), d.v. Kyndt Pauwels (z.v. Rycquaert) & Malefeyt Perynken (d.v. Severyn). De vader is vrijlaat in Loppem.
Voogden: Kyndt Jan (z.v. Rycquaert, paternele oom, vrijlaat in Loppem) & Maertens Pieter (z.v. Lambrecht, vrijlaat in Loppem).
Ze erft van haar moeder, ruim 9 jaar geleden overleden. Er was van de zijde van de moeder onroerend goed te Zedelgem, Aartrijke en Snelegem, gemeenschappelijk met De Haze Jan e.a De vader bewaart de wezenpenningen.
-Kinderen:
i. Judoca Kyndt, geboren op 21-09-1603 in Brugge (Sint-Salvator) T, overl. vor 1606. geb enkel idx Judoca k v Paulus Kyndt , St Salvator 2de (register niet gevonden, ook niet onder St Jacob = Salvator 1st en 3de)
ii. Catharina Kyndt geboren op ong 1605.

Catharina Kyndt, geboren op ong 1605, overl. na 1647 in Loppem ?
Zij is geh. (1) Judocus De Ruddere, gehuwd 08-06-1624 in Loppem, overl. 21-05-1642 in Brugge, begraven op in Snellegem ? Getuigen huwelijk: Joannes Kyndt en Petrus Maertens
Akte van 03-11-1642.
Joos, Jan, Pierynken & Catharine, k.v. De Rudder Joos (z.v. Pieter, vrijlaat in Snellegem, + 21-05-1642 in Brugge) uit zijn 1e huwelijk met Kyndt Catharina (d.v. Pauwels).
Voogden: Terwe Guillame (poorter van Brugge, wonend in Brugge) & Kyndt Pieter (maternele oom, wonend te Loppem).
Ze erven van hun vader. De ouders kochten tijdens het huwelijk onroerend goed te Zedelgem, o.a. een partij waarop ze een huis, schuur en stallen lieten maken. De moeder beweert recht te hebben op een compensatie voor onroerend goed van haar zijde dat tijdens het huwelijk verkocht werd.
Kinderen:
i. Joos De Rudder, geboren op 1625 - 1635, overl. na 1642.
ii. Pieryncke De Rudder, geboren op 1627 - 1637, overl. na 1642.
iii. Joannes De Rudder, geboren op 01-03-1638 in Zedelgem, gedoopt op 01-03-1638 in Zedelgem. geb De Ridder - ss: Joannes Martens en Catharina Livens
iv. Catharina De Rudder, geboren op 26-06-1641 in Zedelgem, gedoopt op 16-06-1641 in Zedelgem, overl. na 1642. geb De Ridder - ss: Franciscus Hangebaart ? en Adriana Kints
Zij is geh. (2) Joannes Pauwels, gehuwd __-03-1643 in Brugge (Sint-Gillis), overl. 30-09-1645 in Loppem. sponsalia 5 maart 1643 - Joannes Pauwels x Catharina Kijnts - getuigen: Paulus Kijnts en Guil(lielmus) Terwe
Akte van 25-05-1647.
Hansken, Maerten, Cathelyne & Mayken, k.v. Pauwels Jan uit zijn 1e huwelijk met Van Dale Pierynken. Ná de dood van de moeder herttrouwde de vader met Kynt Cathelyne (d.v. Pauwels). Hij overleed op 30-09-1645 te Zedelgem.
Voogden: Pauwels Maryn (paternele oom van de wezen) & Fremont Phlips (“bystaende vrient van de moederlicke zyde”).
De erfenis van de vader werd afgewezen door de voogden, zodat de bezitster/weduwe (Kynt C.) alles behield. Ook van hun moeder erfden ze niets.
Akte van 25-05-1647.
Pauken, z.v. Pauwels Jan (+ 30-09-1645 te Zedelgem) uit zijn 2e huwelijk met Kynt Cathelyne (d.v. Pauwels).
Voogden: Pauwels Maryn (paternele oom van de wezen) & Kynt Pauwels (maternele grootvader van de wees).
De erfenis van de vader werd afgewezen door de voogden, zodat de moeder alles behield.
Kinderen:
v. Paulus Pauwels, geboren op 1643 - 1645, overl. na 1645 in Zedelgem ?


Volgens Ivan Beernaert zijn er van het echtpaar Paulus Kindt x Joanna Bouchout nog volgende kinderen:
7. Petronella Kyndt, geboren op ong 1611, overl. 05-10-1671 in Loppem. ovl Petra Kint wwe Hieronimus Van Hove, begraven in de kerk, officio duplex. Zij is geh. Hieronimus Van Hove, gehuwd 22-04-1633 in Loppem, geboren op __-__-1610 in Loppem ? (zoon van Hieronimus Van Hove en Maria Van Wambeke), overl. 18-08-1670 in Loppem. Hieronimus: ovl begraven in de kerk, officio duplex. x 1633 - getuigen: Paulus Kyndt en Anthonius De Kysere
Kinderen:
i. Hieronimus Van Hove, geboren op 04-02-1642 in Loppem, gedoopt op 04-02-1642 in Loppem, overl. 01-11-1693 in Loppem. ss: Paulus Kyndts en Elisabeth De Pauw
ii. Petronella Van Hove, geboren op 26-03-1650 in Loppem, gedoopt op 26-03-1650 in Loppem. ss: Petrus Kyndt en Petronella Mestd(ch)

8. Adriana Kindt, geboren op ong 1614, overl. 13-06-1671 in Snellegem.
Zij is geh. (1) Joannes Coppens, gehuwd 30-09-1634 in Loppem, geboren op vor 1618, overl. 22-01-1646 in Snellegem, begraven op __-__-1646 in Snellegem T. Huwelijksgetuigen: Paulus Kynt en Petrus Coppens
Kinderen:
i. Adriana Coppens, geboren op 15-06-1640 in Snellegem, gedoopt op 15-06-1640 in Snellegem, overl. 26-12-1680 in Aartrijke. ss: Joannes Denys junior en Catharina Kint - moe = Adriana NN
ii. Petronella Coppens, geboren op 12-11-1642 in Snellegem, gedoopt op 12-11-1642 in Snellegem, overl. 30-10-1717 in Aartrijke T. ss: Petrus Coppens en Catharina Coppens - moe = Adriana NN
iii. Petrus Coppens, geboren op 06-04-1644 in Snellegem, gedoopt op 06-04-1644 in Snellegem, overl. vor 1671. ss: Petrus en Laurentia Vanden Bussche = moe = Adriana Kints